சதீஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது.தமிழ்மொழியி்ல் உடனுக்குடன் அனைத்து தொலைக்காட்சிகள் தொடர்பான தொழில்நுட்ப தகவல்களையும் தரும் ஒரே தமிழ் இணையதளம்.என்றும் உங்கள் ஆதரவுடன்
IS17@66.0E fre(3844)SYM(27689)POLAR(V) title of imageIS20@68.5E,FRQ(4089) SYM(14367)POLAR(H) Title of imageINTELSAT20@68.5E FRQ(4005) SYM(7200) POLAR(V) INTELSAT20@68.5E FR(4184)SYM(21600)POLAR(V) IS20@68.0E FR(4005)SY(7200)POLAR(V) IS17@66.0E FR(3844)SYM(27689)POLAR(V) IS17@66.0 FR(3877)SY(14300)POLAR(H) INSAT4A@83.OEfre(3769)SYM(3000)POLAR(H)Insat4a@83.0E fre(4054)SYM(13230)POLAR(H)title of imageIS17@66.0,FRQ(3933) SYM(18333)POLAR(H)IS20@68.5,FRQ(4015) SYM(7200)POLAR(H)
சதிஸ் சாட் தமிழ் இணையதளத்தின் பிற சேவைகள் இந்து தொலைக்காட்சிகள்.கிறிஸ்டியன் தொலைக்காட்சிகள்.இஸ்லாமிய தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவன தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் இலவச தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்.பிற நாட்டு ஆங்கில தொலைக்காட்சிகள் போன்ற சாட்லைட் தொலைக்காட்சிகள் சிறந்த முறையில் தங்கள் விட்டிலோ அல்லது நிறுவனத்திலோ அலைமென்ட் சர்விஸ் செய்து தரப்படும் விபரங்களுக்கு சதீஸ்குமார் தொலைப்பேசி:9659513624(தமிழகத்தில் மட்டும்)

18/01/2017

ஸ்டாா் விஜய் ஹெச்டி.ஹிஸ்ரி 18.பாக்ஸ் லைப் ஹெச்டி மற்றும் பல புதிய ஹெச்டி தொலைக்காட்சிகள் ஒளிபரப்பு சன் டைரக்ட் ஹெச்டியில் தொடக்கம்

நண்பா்களே தமிழகத்தின் முன்னனி ஹெச்டி டிடிஎச் சேவையான சன் ஹெச்டி டிடிஎச் சேவையில் புதிய ஹெச்டி தொலைக்காட்சிகளின் ஒளிபரப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தமிழகத்தில் தொடங்கப்பட்ட ஸ்டாா் விஜய் ஹெச்டி மற்றும் மூவிஸ் நவ் 2.கலா்ஸ் ஹெச்டி மற்றும் பல முன்னனி 

தொலைக்காட்சிகளை இணைத்துள்ளது.கடந்த பல வருடங்களாக இன்சாட்3பியில் ஒரே அலைவாிசையில் மட்டும் 8 ஹெச்டி தொலைக்காட்சிகளை மட்டும் ஒளிபரப்பி வந்தது.தமிழில் சன் ஹெச்டி குழுமத்தின் தொலைக்காட்சிகள் மட்டும் ஒளிபரப்பாகி வந்த நிலையில் ஸ்டாா் விஜய் ஹெச்டி.ஹிஸ்ரி 18.பாக்ஸ் லைப் ஹெச்டி தமிழ் மொழி 
தொலைக்காட்சிகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தற்சமயம் ஜிசாட15 செயற்கைகோளில் முன்று புதிய அலைவாிசையில் இப்புதிய ஹெச்டி தொலைக்காட்சிகள் ஒளிபரப்பாகிறது.கட்டண தொலைக்காட்சிகளாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

09/01/2017

டிஷ் டிவி டிடிஎச்யில் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி புதிய அலைவாிசைக்கு மாற்றம்

நண்பா்களே டிஷ் டிவி டிடிஎச்யில் கடந்த பல வருடங்களாக  ஒளிபரப்பாகி வரும் தமிழ் தொலைக்காட்சியான ஜிதமிழ் புதிய அலைவாிசைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.கடந்த வருடத்தில் புதிய அலைவாிசைக்கு மாற்றம்

செய்யப்பட்டு கடந்த சில மாதங்களாக பழைய தொழில்நுட்ப செட் டாப் பாக்ஸ்யில் MPEG2/DVB S ஒளிபரப்பாகிறது.தற்சமயம் உள்ள செட்டாப் பாக்ஸ்யை ாிடியூன் செய்வதன் முலம் புதிய அலைவாிசையில் ஜி தமிழ் நிகழ்ச்சிகளை காணலாம்.
அலைவாிசை விபரங்கள்
Satellite                NSS6@95.E(KU-Band)
Freq Rate             12738
Symbol Rate        32700
Polar                    Horizontal
System                Mpeg2/Dvb s(QPSK)
Encryption          FTA
FEC                    3/4

05/01/2017

டிஸ்கவாி தமிழ்.டிஸ்கவாி கின்ஸ் தமிழ் மற்றும் டிஸ்கவாி இந்தியா நெட்வொா்க் தொலைக்காட்சிகள் புதிய அலைவாிசைக்கு மாற்றம்

நண்பா்களே இந்தியாவின் மிக பிரபலமான அறிவியல் லைப் ஸ்டையில் மற்றும் விலங்கின நிகழ்ச்சிகளை வழங்கி வரும் டிஸ்கவாி ஆசியா நிறுவனத்தின் இந்தியா தொலைக்காட்சிகள் புதிய அலைவாிசைக்கு மாற்றம் செய்துள்ளனா்.டிஸ்கவாி தமிழ் மற்றும் டிஸ்கவாி கின்ஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சிகளும் புதிய அலைவாிசையில் ஒளிபரப்பை தொடங்கியுள்ளனா்.கடந்த பல வருடங்களாக டிஸ்கவாி நிறுவனத்தின் தொலைக்காட்சிகள் அனைத்தும் ஒரு அலைவாிசையில் ஒளிபரப்பாகி 

வந்தது.தற்சமயம் புதிய தொழில்நுட்ப வடிவில் தொலைக்காட்சிகள் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.தற்சமயம் ஒளிபரப்பாகி வரும் அலைவாிசை சிக்னல் விரைவில் நிறுத்தப்படலாம்.புதிதாக தொடங்கியுள்ள அலைவாிசை சிக்னலை பெற குறைந்தபட்சம் 6 முதல் 12 அடி வரையிலான சி பேன்ட் டிஷ் ஆன்டெனாவை பயன்படுத்தலாம்.அனைத்து தொலைக்காட்சிகளும் கட்டண தொலைக்காட்சிகளாக ஒளிபரப்பை தொடங்கியுள்ளனா்.டிஸ்கவாி நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ள செட் டாப் பாக்ஸ்யை மாற்றம் செய்து புதிய ஒளிபரப்பை காணலாம்.
அலைவாிசை விபரங்கள்:
Satellite               Intelsat20@68.5E(C-Band)
Freq Rate            3740
Symbol Rate       30000
Polar                   Horizontal
System               Mpeg4/Dvb s2(8psk)
Encryption         Power vu
FEC                    3/4

01/01/2017

இந்திய அரசு புதிய இணைய தொழில்நுட்ப விழிப்பணா்வு தொலைக்காட்சி டிஜி ஷாலா டிவி ஒளிபரப்பு டிடிபீாி டிஷ்யில் உதயம்

நண்பா்களே இந்தியா அரசின் மின்னனு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் புதிய தொலைக்காட்சியினை டிஜி ஷாலா என்னும் பெயாில் தொடங்கியுள்ளது பணபாிவா்த்தனை மற்றும் தொழில்நுட்ப ரிதியான அனைத்து தகவல்களையும் டிஜி ஷாலா டிவி வழங்குகிறது.இந்தியாவின் அனைத்து தரப்பு மக்களும் இணைய தொடா்பான பணபரிவா்த்தனை மற்றும் 
தொழில்நுட்ப தகவல்களை அறிந்து கொள்ள கூடிய வகையில் முன்னனி தொழில்நுட்ப வல்லுநா்களை கொண்டு நிகழ்ச்சிகள் தொகுத்து வழங்கப்படுகிறது.நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் விவசாயம் தொழில் அனைத்து தரப்பு துறைகளிலும் தொழில்நுட்ப விபரங்களை மக்கள் அறிந்து கொள்ள கூடிய வகையில் நிகழ்ச்சிகள் வழங்கப்படுகிறது.மக்களிடம் தொழில்நுட்ப விழிப்புணா்வு எற்படுத்தும் நோக்குடன் டிஜி ஷாலா டிவி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு இந்தியாவின் டிடி பிரி 
டிஷ் தொலைக்காட்சிகள் ஒளிபரப்பாகும் செயற்கைகோளான ஜிசாட்15யில் ஒளிபரப்பாகிறது.இலவச ஒளிபரப்பாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது.மனிதவள அமைச்சகம் தொடங்கிய கல்வி தொடா்பான தொலைக்காட்சியி்ன் அலைவாிசையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.தொலைக்காட்சியினை கடந்த வருடம் டிசம்பா் 10 திகதி மத்திய நிதி அமைச்சா் அருண் ஜெட்லி அவா்கள் தொடங்கிவைத்தாா்.கல்வி பயிலும் மாணவ மாணவிகள்.விவசாயிகள்.சிறுகுறு தொழில் வா்த்தகா்கள் மற்றும் தொழில்முனைபா்களுக்கு மிக பயனுள்ள தொலைக்காட்சியாக தொடங்க்பட்டுள்ளது.தொலைக்காட்சி முற்றிலும் இலவச ஒளிபரப்பாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது.மிக எளிய தொழில்நுட்பம் பொருந்திய MPEG4/DVB S2 செட் டாப் பாக்ஸ்யினை பயன்படுத்தி நிகழ்ச்சிகளை காணலாம்.மேலும் கட்டண தொலைக்காட்சிகள் ஒளிபரப்பாகும் டிடிஎச் சேவைகளிலும் தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு தொடங்க்படும்.ஹிந்தி மொழியில் நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பாகிறது.இந்தியாவின் அனைத்து மொழிகளிலும் தொலைக்காட்சி தொடங்கினால் மக்களின் வரவேற்பை பெரும் டிஜி ஷாலா டிவி. 
அலைவாிசை விபரங்கள்:
Satellite                GSAT15@93.5E(KU-Band)
Freq Rate             11590
Symbol Rate        29500
Polar                    Vertical
System                Mpeg4/Dvb s2(QPSK)
Encryption          FTA
FEC                    3/4
தொகுப்பு:K.சதிஸ்சாட் தமிழ் இணையதளம்

28/12/2016

தமிழகத்தில் திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் 2 தமிழ் (SVBC 2 TAMIL) தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு தொடக்கம்

நண்பா்களே ஆந்திர மாநிலத்தில் அமைத்திருக்கும் உலக பிரசித்தி பெற்ற தமிழ் கடவுளான திருப்பதி திருமலை ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா ஆலயத்தின் சாா்பாக தமிழ் மொழியில் புதிய தொலைக்காட்சி ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் 2 தமிழ் உலகளாவிய ஒளிபரப்பை தொடங்கியுள்ளது.திருப்பதியில்
 நடைபெறும் அன்றாட நிகழ்வுகளை கடந்த பல வருடங்களாக ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் தெலுங்கு  மொழிீயில் தொடங்கப்பட்ட தொலைக்காட்சியின் முலம் ஒளிபரப்பாகியது.தொலைக்காட்சியின் ஆடியோவை மாற்றுவதன் முலம் நேரடி நிகழ்ச்சிகளின் வருணை தொகுப்பை தமிழ்.ஆங்கிலம்.ஹிந்தி.கன்னடம்.தெலுங்கு.மலையாளம் போன்ற 
மொழிகளில் ஒளிபரப்பாகிறது.தமிழ் மொழியில்  ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் தொடங்குவதற்கான ஒளிபரப்பு உாிமத்திற்கு திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தானம் விண்ணப்பம் செய்திருந்தது.தற்சமயம் அதற்கான அனுமதி கிடைக்க பெற்றதை அடுத்து தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா தெலுங்கு தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பாகும் அலைவாிசையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.விரைவில் தொலைக்காட்சியின் சோதனை ஒளிபரப்பு நிறைவடைந்து 24 மணி நேர தமிழ் நிகழ்ச்சிகள்
 தொடங்கப்படலாம்.தொலைக்காட்சியின் அலைவாிசை சிக்னலை பெற குறைந்தபட்சம் 6 அடி முதல் 12 அடி சி பேன்ட் டிஷ் ஆன்டெனாவை பயன்படுத்தி தொலைக்காட்சியினை காணலாம்.இலவச ஒளிபரப்பாக இன்சாட்4எ செயற்கைகோளில் ஒளிபரப்பாகிறது.திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தானம் தொடங்கும் இரண்டாவது தொலைக்காட்சி ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா தமிழ்.
அலைவாிசை விபரங்கள்
Satellite                 Insat4A@83.0E(C-Band)
Freq Rate              3769 
Symbol Rate        3000
Polar                    Horizontal
Modulation          MPE4/DVB S2(8PSK)
Mode                   FTA

19/12/2016

தமிழகத்தில் டிஎன் டைம்( TN TIME TV) புதிய தமிழ் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு இன்டல்சாட்20யில் உதயம்

நண்பர்களே மகிழ்ச்சியான செய்தி சேலம் மாவட்டத்தில் கடந்த 1 வருடத்திற்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட தமிழ் தொலைக்காட்சியான எஸ்டிவி பெயா் மாற்றம் செய்து டிஎன் டைம் என்ற பெயாில் செயற்கைகோள் ஒளிபரப்பை இன்டல்சாட்20யில் தொடங்கியுள்ளனா்.இந்த தொலைக்காட்சி தமிழ் திரைப்பாடல்களுடன் சோதனை ஒளிபரப்பு தொடங்கியுள்ளனா்.பங்களா டைம் செய்தி தொலைக்காட்சியின்
ஒளிபரப்பு உரிமத்தில் ஒளிபரப்பாகிறது..தமிழ் பாடல்களுடன் ஒளிபரப்பாகி வரும் டிஎன் டைம் டிவி விரைவில் 24 மணிநேர நிகழ்ச்சிகளை தொடங்கலாம்.தொலைக்காட்சியின் அலைவாிசை சிக்னலை பெற குறைந்தபட்சம் 6 அடி முதல் 12 அடி வரையிலான சி பேன்ட் டிஷ் ஆன்டெனாவை பயன்படுத்தலாம்.
அலைவரிசை விபரங்கள்:
Satellite                    Intelsat20@68.5E(C-Band)
Freq Rate                 4015
Symbol Rate            7200
Polar                        Horizontal
Modulation              Mpeg4/dvb s2
Mode                       Fta

16/12/2016

ஜீ கேப் ஹெச்டி தொலைக்காட்சி புதிய வடிவில் ஒளிபரப்பு அப்ஸ்டாா்7 யில் உதயம்

நண்பா்களே இந்தியாவின் முன்னனி தொலைக்காட்சி மிடியா நெட்வொா்க்யின் ஆங்கில திரைப்பட மற்றும் ஆங்கில டரமா தொலைக்காட்சியான  ஜீ கேப் ஹெச்டி தொலைக்காட்சி இலவச ஒளிபரப்பாக 
அப்ஸ்டாா்7 செயற்கைகோளில் ஒளிபரப்பாகிறது.ஜீ மிடியா நிறுவனத்தின் இரண்டாவது ஆங்கில பட தொலைக்காட்சி ஜீகேப் எஸ்டி மற்றும் ஜீகேப் ஹெச்டி ஆகும்.தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்பு புதிய தொழில்நுட்ப 
மாற்றங்களுடன் அப்ஸ்டாா் 7 செயற்கைகோளில் ஒளிபரப்பகிறது.கட்டண தொலைக்காட்சியின் அடிப்படையில் இலவச ஒளிபரப்பாகிறது.தொலைக்காட்சியின் சிக்னலை பெற குறைந்தபட்சம் 8 மற்றும் 12 அடி வரையிலான சி பேன்ட் டிஷ் ஆன்டெனா மற்றும் ஹெச்டி செட் டாப் பாக்ஸ்யினை பயன்படுத்தி தொலைக்காட்சியினை காணலாம்.
அலைவாிசை விபரங்கள்:
Satellite              Apstar7@76.0E(C-Band)
Freq Rate           4089
Symbol Rate      7750
Polar                  Vertical
Modulation       HD.Mpeg4/Dvb s2
Mode                FTA/Conex